Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας δημιουργήθηκε το 2016, από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Κολέγιο Περρωτής με την υποστήριξη της Εταιρίας Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων (Ετ.Α.Π) και του Δήμου Καλαμάτας . Σκοπός του Κέντρου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα της Μεσσηνίας. Οι υπηρεσίες που προσφέρει στην τοπική κοινωνία το ΚΑΕΜ στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα εφαρμογής παραγωγικών διαδικασιών και υπηρεσιών, καθώς και στην αθροιστική εμπειρία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στον τομέα της Βιωματικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας προσφέρει επίσης συμβουλευτική ίδρυσης νέας και ανάπτυξη υπάρχουσας επιχείρησης.

Ο πρώτος κύκλος δράσεων του Κέντρου εστιάζει στην υλοποίηση βιωματικών σεμιναρίων. Η ενεργός ενασχόληση των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων είναι πολύ σημαντική για την αφομοίωση της γνώσης. Έτσι η κατανομή Θεωρίας-Πράξης των σεμιναρίων είναι, κατά μέσο όρο, 30%-70% ανάλογα με το είδος και το περιεχόμενο της κάθε θεματικής. Η μέση χρονική διάρκεια των σεμιναρίων είναι 28 εκπαιδευτικών ωρών και απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σε βασικά θέματα του αγροδιατροφικού τομέα.

Ο δεύτερος κύκλος δράσεων αφορά στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη εστιασμένη τόσο στην ίδρυση νέας επιχείρησης όσο και στην ανάπτυξη προοπτικών υπάρχουσας επιχείρησης. Η συμβουλευτική παρέχεται τόσο σε θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού και μάρκετινγκ όσο σε τεχνικά ζητήματα σχετικά με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επεξεργασία τροφίμων, και οργάνωση παραγωγικών εγκαταστάσεων. Η διάρκεια κάθε σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθορίζεται από τις ανάγκες του επιχειρηματία και την επιχειρηματική ιδέα που θέλει να αναπτύξει.

 1. Καλλιέργεια φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών
 2. Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών
 3. Επεξεργασία και τυποποίηση ελιάς
 4. Επεξεργασία και τυποποίηση ελαιολάδου
 5. Τυποποίηση, επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων
 6. Έναρξη και διαχείριση αγροτικής επιχείρησης
 7. Ηλεκτρονικό marketing αγροτικών προϊόντων

Όσον αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, στο Κέντρο Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας λειτουργεί το Γραφείο Μελετών και Συμβουλευτικής που προσφέρει συμβουλευτική ίδρυσης επιχείρησης και βιωσιμότητας. Η διάρκεια κάθε σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθορίζεται από τις ανάγκες του επιχειρηματία και την επιχειρηματική ιδέα που θέλει να αναπτύξει. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι χρονικά διαρκεί από 6 μήνες έως 1 χρόνο με κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους Συμβούλους και περιλαμβάνει την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας επιχείρησης, σε επίπεδο ίδρυσης και λειτουργίας, ή ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Πιο αναλυτικά, το εύρος των υπηρεσιών αφορά θέματα όπως η επιλογή έδρας, η τυποποίηση και σχεδίαση παραγόμενων προϊόντων, η σχεδίαση γραμμών παραγωγής, η αγορά τεχνικού εξοπλισμού, η έρευνα αγοράς, ο σχεδιασμός ετικέτας και η επιλογή καναλιών διανομής. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση σε πηγές χρηματοδότησης. Σημειώνουμε ότι ο τρόπος προσέγγισης υποψηφίων χρηματοδοτών ποικίλει ανάλογα με τη φύση της πρότασης και το είδος του χρηματοδότη. Το Κέντρο προσφέρει συμβουλές ως προς την καταλληλότητα του εκάστοτε χρηματοδότη σε σχέση με τις ανάγκες του επιχειρηματία, καθώς και υπηρεσίες διασύνδεσης επιλεγμένων επιχειρηματικών προτάσεων με ιδιώτες-χρηματοδότες. Επιπλέον, το Κέντρο προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στη διεκδίκηση υποτροφιών και έχει αναπτύξει, γι’ αυτόν τον σκοπό, αναλυτικό οδηγό υποβολής και εξέτασης υποψηφίων.

Η ομάδα που υποστηρίζει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, όπως χημικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί μηχανικοί, γεωπόνοι και σχεδιαστές βιομηχανικών προϊόντων, πολιτικοί μηχανικοί, πληροφορικοί, γεωργοοικονομολόγοι, κοστολόγοι και μαρκετίστες με πολυετή εμπειρία στον κλάδο.

Ενδεικτικά, μερικά από τα projects που αναλαμβάνει το Γραφείο Μελετών και Συμβουλευτικής του Κέντρου είναι τα εξής:

 • Δημιουργία μικρών πειραματικών, εκπαιδευτικών αγροκτημάτων, με καλλιέργειες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, αυτοφυών φυτών και θερμoκηπιακών καλλιεργειών
 • Ανάπτυξη και μελέτη νέων προϊόντων για μονάδες αγροτικών προϊόντων, λαδιού, λαχανικών και παραδοσιακών προϊόντων, προϊόντων ψαριού και αμιγώς ελληνικών και μεσογειακών προϊόντων
 • Συνεργασίες με ελληνικές βιομηχανίες γάλακτος, αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, μελέτες για τη γενετική βελτίωση του ζωικού πληθυσμού
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη τυροκομείων και ανάπτυξη νέων προϊόντων γάλακτος, γιαούρτης και παγωτού
 • Ανάπτυξη brand και branding σε ελληνικές εταιρίες και ελληνικά προϊόντα
 • Ανάπτυξη και δημιουργία clusters παραγωγών με στόχο την καλύτερη διαχείριση και οργάνωση της παραγωγής τους, την οικονομία μεγέθους και την προετοιμασία για την είσοδό τους σε μαζικές αγορές,
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ελληνικές εταιρείες αγροδιατροφής σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, ορθών καλλιεργητικών πρακτικών, οργάνωση γραμμών παραγωγής και ενεργειακής οικονομίας.