Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας

Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας δημιουργήθηκε το 2016, από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή – Κολέγιο Περρωτής με την υποστήριξη της Εταιρίας Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων (Ετ.Α.Π) και του Δήμου Καλαμάτας . Σκοπός του Κέντρου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα της Μεσσηνίας. Οι υπηρεσίες που προσφέρει στην τοπική κοινωνία το ΚΑΕΜ στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα εφαρμογής παραγωγικών διαδικασιών και υπηρεσιών, καθώς και στην αθροιστική εμπειρία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στον τομέα της Βιωματικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας προσφέρει επίσης συμβουλευτική ίδρυσης νέας και ανάπτυξη υπάρχουσας επιχείρησης.

Ο πρώτος κύκλος δράσεων του Κέντρου εστιάζει στην υλοποίηση βιωματικών σεμιναρίων. Η ενεργός ενασχόληση των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων είναι πολύ σημαντική για την αφομοίωση της γνώσης. Έτσι η κατανομή Θεωρίας-Πράξης των σεμιναρίων είναι, κατά μέσο όρο, 30%-70% ανάλογα με το είδος και το περιεχόμενο της κάθε θεματικής. Η μέση χρονική διάρκεια των σεμιναρίων είναι 28 εκπαιδευτικών ωρών και απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σε βασικά θέματα του αγροδιατροφικού τομέα.

Ο δεύτερος κύκλος δράσεων αφορά στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη εστιασμένη τόσο στην ίδρυση νέας επιχείρησης όσο και στην ανάπτυξη προοπτικών υπάρχουσας επιχείρησης. Η συμβουλευτική παρέχεται τόσο σε θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού και μάρκετινγκ όσο σε τεχνικά ζητήματα σχετικά με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επεξεργασία τροφίμων, και οργάνωση παραγωγικών εγκαταστάσεων. Η διάρκεια κάθε σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθορίζεται από τις ανάγκες του επιχειρηματία και την επιχειρηματική ιδέα που θέλει να αναπτύξει.

Σεμινάρια

 • Καλλιέργεια φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών
 • Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών
 • Επεξεργασία και τυποποίηση ελιάς
 • Επεξεργασία και τυποποίηση ελαιολάδου
 • Τυποποίηση, επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων
 • Έναρξη και διαχείριση αγροτικής επιχείρησης
 • Ηλεκτρονικό marketing αγροτικών προϊόντων

Συμβουλευτική

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Είναι το τμήμα του ΚΑΕΜ που ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των επαγγελματιών ή των εν δυνάμει επαγγελματιών του αγροδιατροφικού κλάδου.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το τμήμα συμβουλευτικής απαρτίζεται από εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα με πολυετή εμπειρία και περιλαμβάνει:

 • Χημικούς
 • Τεχνολόγους Τροφίμων
 • Χημικούς Μηχανικούς
 • Γεωπόνους
 • Σχεδιαστές Βιομηχανικών Προϊόντων
 • Οικονομολόγους
 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Πληροφορικούς
 • Μαρκετίστες

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Αγροδιατροφικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας αφορούν δύο επίπεδα επιχειρηματικής δραστηριότητας

 1. Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων.
 2. Ανάπτυξη νέων προϊόντων.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι παροχές του τμήματος συμβουλευτικής προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες του επαγγελματία και διαρκούν από έξι μήνες έως ένα χρόνο. Περιλαμβάνουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους συμβούλους του κέντρου, με στόχο την ανάπτυξη και τη σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εκάστοτε επιχείρησης.

ΕΥΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Επιλογή έδρας
 • Σχεδίαση & τυποποίηση παραγόμενων προϊόντων
 • Σχεδίαση γραμμών παραγωγής
 • Αγορά τεχνικού εξοπλισμού
 • Έρευνα αγοράς
 • Σχεδιασμός ετικέτας
 • Επιλογή καναλιών διανομής
 • Υποβολή προτάσεων για αιτήσεις σε πηγές χρηματοδότησης
 • Προετοιμασία συμμετοχής στη διεκδίκηση υποτροφιών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ PROJECT

 • Δημιουργία πειραματικών/εκπαιδευτικών αγροκτημάτων με καλλιέργειες αρωματικών, φαρμακευτικών και αυτοφυών φυτών και θερμoκηπιακών καλλιεργειών.
 • Ανάπτυξη & μελέτη νέων προϊόντων για μονάδες αγροτικών προϊόντων λαδιού, λαχανικών, παραδοσιακών προϊόντων και προϊόντων ψαριού.
 • Συνεργασίες με ελληνικές βιομηχανίες γάλακτος, αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
 • Μελέτη για τη γενετική βελτίωση του ζωικού πληθυσμού και σχεδιασμός ανάπτυξης κτηνοτροφικών/πτηνοτροφικών μονάδων.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων γάλακτος, γιαουρτιού και παγωτού.
 • Ανάπτυξη brand &σχεδιασμός branding εταιριών και προϊόντων.
 • Οργάνωση cluster παραγωγών για την ομαλή είσοδό τους σε μεγάλες αγορές.
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων εταιριών αγροδιατροφής σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, ορθών καλλιεργητικών πρακτικών, οργάνωσης γραμμών παραγωγής και ενεργειακής οικονομίας.