Κανονισμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 • Κατά τη διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων, η κάθε ώρα διδασκαλίας διαρκεί 45 λεπτά και ακολουθεί διάλειμμα 15 λεπτών. Αν για κάποιο σοβαρό λόγο χρειαστεί να αναβληθεί το μάθημα, αυτό αναπληρώνεται μέχρι το τέλος του προγράμματος.
 • Κατά τα εργαστηριακά μαθήματα των προγραμμάτων, οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του εκπαιδευτή για την ασφάλειά τους και να ενδύονται κατάλληλα. Σε περίπτωση ατυχήματος, μετά από παράβαση των σχετικών οδηγιών εκ μέρους εκπαιδευόμενου, το Κέντρο δεν φέρει καμία ευθύνη.
 • Για την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος, σε κάθε μάθημα τηρείται παρουσιολόγιο και στη λήξη του προγράμματος πραγματοποιείται αξιολόγηση.
 • Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης, μόνον εφόσον ζητηθεί από τον εκπαιδευόμενο, εάν δεν έχουν απουσιάσει περισσότερο από το 25% των προγραμματισμένων συναντήσεων του προγράμματος.
 • Η πληρωμή γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην εξής τράπεζα:
  ALPHA BANK: GR 2901407200720002320001494 Δικαιούχος: Αμερικανική Γεωργική Σχολή
 • Σε κάθε περίπτωση, στο καταθετήριο θα πρέπει να αναφέρεται στην αιτιολογία το «ονοματεπώνυμο του εκπαιδευόμενου». Ένα αντίγραφο του καταθετηρίου παραδίδεται στη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Στην περίπτωση που εκπαιδευόμενος επιθυμεί να αποχωρήσει από το πρόγραμμα, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τη Γραμματεία των προγραμμάτων. Εάν αποχωρήσει μετά το 2ο μάθημα, το ποσό προκαταβολής δεν επιστρέφεται.
 • Σημειώνουμε ότι το ΚΑΕΜ διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την συνέχιση της παρακολούθησης των μαθημάτων όταν υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή των διδάκτρων.
 • Για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή προβληματισμό, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία των προγραμμάτων, η οποία υποστηρίζει εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές κατά τη διαδικασία της υλοποίησης, στο γραφείο του ΚΑΕΜ στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, στο τηλέφωνο 27210 25700, στο κινητό 698 566 6456 ή στο email info@kaem.gr