ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ
ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το Ίδρυμα “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου” είναι ένα κοινωφελές ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 2011 προς τιμήν των Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Σκοπός του είναι να καταστήσει τη Μεσσηνία πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης, μέσα από την υποστήριξη και προώθηση σχετικών δράσεων. Το Ίδρυμα σχεδιάζει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη τοπικών δομών της Μεσσηνίας. Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που αφορούν στην αγροτική ανάπτυξη, στην κοινωνία, στον πολιτισμό και στο περιβάλλον, αναπτύσσοντας συνεργασίες με φορείς καθώς και με οργανισμούς των πεδίων αυτών.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι ένας κοινωφελής εκπαιδευτικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες γεωργικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης της υπαίθρου. Τα κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα είναι η Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το Perrotis College. Παράλληλα, στη Σχολή λειτουργεί εκπαιδευτικό αγρόκτημα, Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας, Κέντρο Ελιάς και άλλες δομές και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και γεωργικών εφαρμογών, που οδηγούν σε σημαντικές επιχειρηματικές δράσεις. Εκατόν δώδεκα χρόνια από την ίδρυσή της και με τη συνεχή της προσφορά, παραμένει προσηλωμένη στη μοναδική δυναμική συνύπαρξη θεωρίας και πράξης, σήμα κατατεθέν της εκπαίδευσής της.