Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα ή τα προσεχή σεμινάρια, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 27210 25700 και 6985 666 456 ή στο email: info@kaem.gr