Ενημερωτικό Δελτίο

Στην περιοχή Χώρα Μεσσηνίας έχει τοποθετηθεί ηλεκτρονική παγίδα iMETOS iSCOUT® Fruit Fly σχεδιασμένη για συλλήψεις διπτέρων εντόμων. Ως προσελκυστικό για τα άτομα του δάκου χρησιμοποιείται τροφικό προσελκυστικό με βάση την αμμωνία και πρωτεΐνη.

Καθημερινά η παγίδα αποστέλλει φωτογραφία της κολλητικής επιφάνειας σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου γίνεται η παρακολούθηση και καταμέτρηση των συλλήψεων.

 

Παρατηρηθείσα δραστηριότητα

Από τα δεδομένα που έχει συλλέξει η παγίδα στην περιοχή Χώρα Μεσσηνίας, προκύπτει ότι την εβδομάδα 22-28 Ιουλίου δεν έχουν γίνει καθόλου νέες συλλήψεις ατόμων δάκου.

Η τεχνολογική υπεροχή στην περιοχή (ηλεκτρονική παγίδα iMETOS iSCOUT® Fruit Fly και μετεωρολογικός σταθμός iMETOS 3.3) όταν συνδυαστούν με την υπάρχουσα γνώση οδηγούν σε επιστημονικές εκτιμήσεις σημαντικές για την διαχείριση της καλλιέργειας και οδηγούν σε ποιοτικό αποτέλεσμα και ποσοτικά οφέλη.

 

Σύμφωνα με τον οδηγό Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας για την καλλιέργεια της ελιάς που έχει εκδώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το όριο ανεκτής πυκνότητας στις συλλήψεις παγίδων είναι 5-15 άτομα/ παγίδα/ εβδομάδα.

 

Συνεπώς, με βάση τις τελευταίες συλλήψεις δεν χρειάζεται να γίνει παρέμβαση για τον δάκο στις ελιές της περιοχής.

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το αναλυτικό αρχείο.

ενημερωτικό_χώρα_22_28_ιουλίου (1)