Έναρξη 2ου Κύκλου Σεμιναρίων

Με μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησε στις 14 Μαρτίου, ο 2ος κύκλος σεμιναρίων του Κέντρου Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας. Οι θεματικές ενότητες των σεμιναρίων βασίζονται στους αγροτικούς τομείς της επιχειρηματικότητας της Μεσσηνίας, ενώ η βιωματική εκπαιδευτική φύση τους στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής παιδείας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή καθώς και την ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών μέσα από συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας.

Οι θεματικές ενότητες των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο είναι οι εξής :

  • Καλλιέργεια Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών
  • Αξιοποίηση Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών
  • Επεξεργασία και Τυποποίηση Ελιάς και Ελαιολάδου
  • Τυποποίηση, Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
  • Ηλεκτρονικό marketing αγροτικών προϊόντων