ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Όροι του διαγωνισμού

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες του “Εργαστηρίου”.

Δεκτές είναι επιχειρηματικές ιδέες που αφορούν στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της αγροδιατροφής.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να βοηθήσει την ανάπτυξη και υποστήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών, σχεδιάζοντας τα βήματα από τη διατύπωση της ιδέας, ως τη διαμόρφωσή της σε τελικό προϊόν και/ή υπηρεσία.

Αναλυτικά:

(1)   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περιγράψουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε μια σύντομη φόρμα συμμετοχής (επισυναπτόμενο αρχείο Business Model Canvas). Η υποβολή της ιδέας στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει έως τις 31/1/22 στις 20:00 στο e-mail: kaem@afs.edu.gr και παρακαλούμε να συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία:

  • όνομα/επώνυμό σας
  • κύρια επαγγελματική δραστηριότητα
  • τόπος επαγγελματικής δραστηριοποίησης
  • τηλέφωνο επικοινωνίας.

(2)   Ο διαγωνισμός θα βραβεύσει δύο επιχειρηματικές ιδέες. Τα κριτήρια επιλογής είναι:

  • η αντιπροσωπευτικότητα της πρότασης, δηλαδή κατά πόσο η περίπτωση που αναφέρεται θα μπορούσε εν δυνάμει να έχει μια γενικότερη εφαρμογή
  • η καινοτομία και το κατά πόσο προσφέρεται για την αξιοποίηση νέων μεθόδων, εργαλείων για την προώθηση της ιδέας πέρα από κλασικά μέσα προώθησης και επικοινωνίας
  • η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, τόσο στην ιχνηλασιμότητα, όσο και στην επικοινωνία του παραγωγού με τους χρήστες ή καταναλωτές του προϊόντος/υπηρεσίας
  • η πληρότητα στην περιγραφή και η ωριμότητα της ιδέας για να σχεδιαστεί πάνω στις ανάγκες της ένα business plan και ένα marketing plan
  • η βιωσιμότητα της πρότασης ως τελικό ποιόν και/ή υπηρεσία σε βάθος χρόνου και όχι ως μια πρόσκαιρη κίνηση
  • η υιοθέτηση πρακτικών αειφορίας και βιώσιμης, περιβαλλοντικά ορθής αγροδιατροφικής διαδικασίας.

(3)   Τα δυο βραβεία θα επιλεγούν από επιστημονική/τεχνική επιτροπή από εκπροσώπους των φορέων: ΚΑΕΜ, AgroDesign Cluster, InoFA Cluster.

(4)   Οι διακριθέντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε πιλοτικό πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης του AgroDesign Cluster.

Τα έπαθλα του διαγωνισμού είναι:

1ο βραβείο: Επιχειρηματική ιδέα που συνοδεύεται από ώριμο επιχειρηματικό πλάνο, θα συμμετέχει σε δύο δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές συνεδρίες. Μέσα από αυτές τις συνεδρίες θα μπορέσει να αναπτύξει την κατάλληλη στρατηγική marketing για τους στόχους του επιχειρηματικού πλάνου της και να καθορίσει τα απαραίτητα εργαλεία branding που θα της χρειαστούν, ενώ θα αποκτήσει πρόσβαση σε ένα δίκτυο από επαγγελματίες δημιουργούς ικανούς να τα υλοποιήσουν

2ο βραβείο: Επιχειρηματική ιδέα που βρίσκεται στα πρώτα βήματα οραματισμού και σχεδιασμού της στον αγροδιατροφικό τομέα, θα συμμετέχει σε μια δωρεάν εξατομικευμένη τρίωρη συμβουλευτική συνεδρία εκτίμησης αναγκών με στόχο τη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για νέους επιχειρηματίες στο χώρο του τροφίμου, το οποίο και θα παρακολουθήσει δωρεάν.

(5)   Οι προτάσεις που θα διακριθούν, θα ανακοινωθούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την επίσημη ιστοσελίδα του ΚΑΕΜ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022.

(6)   Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν τα αποτελέσματα ενδυνάμωσης των δύο βραβευθέντων περιπτώσεων.

(7)   Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, σημαίνει και την αποδοχή των παραπάνω όρων του διαγωνισμού.