ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ, ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Εξάμηνο

Εαρινό (έναρξη 18/1/2021). Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ.

Σύνολο ωρών

12

Εκπαιδευτές

Κώστας Τσορώνης, Δημήτρης Ψαθάς, Γιώργος Καραγγελής
Ενδιαφέρομαι

Σε ποιούς απευθύνεται;

  • Σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την παραγωγή και την τυποποίηση του ελαιολάδου.
  • Σε ερασιτέχνες παραγωγούς.
  • Σε τεχνολόγους τροφίμων.
  • Σε γεωπόνους.

Σύντομη περιγραφή

Στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στη συγκομιδή, την ελαιοποίηση, το φιλτράρισμα, την αποθήκευση του ελαιολάδου, καθώς και με την κατανόηση των κριτηρίων ποιότητας που προκύπτουν από τον εργαστηριακό έλεγχο ποιότητας του ελαιολάδου. Συγκεκριμένα, αναλύονται θέματα όπως: η εκτίμηση του κατάλληλου χρόνου συγκομιδής του ελαιοκάρπου, η μεταφορά των καρπών στο ελαιοτριβείο, το πλύσιμο και η θραύση των καρπών, η μάλαξη της ελαιοζύμης, ο διαχωρισμός-φυγοκέντριση της ελαιοζύμης και η επίδραση αυτών των συντελεστών στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου ελαιολάδου. Επίσης οι διαδικασίες φιλτραρίσματος, οι παράγοντες στην αποθήκευση του ελαιολάδου και οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις χημικές αναλύσεις του ελαιολάδου.

Πρόγραμμα - Περιεχόμενο μαθημάτων

  • Μάθημα 1ο: Προσδιορισμός του κατάλληλου χρόνου συγκομιδής, ορθές πρακτικές συγκομιδής. - Ορθές πρακτικές μεταφοράς και αποθήκευσης ελαιοκάρπου.
  • Μάθημα 2ο: Ελαιοτριβείο: Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής, μηχανολογικός εξοπλισμός και ορθές πρακτικές. - Τα κρίσιμα σημεία στο ελαιοτριβείο και η σχέση τους με την ποιότητα.
  • Μάθημα 3ο: Φιλτράρισμα και μέθοδοι φιλτραρίσματος. - Αποθήκευση: Τρόποι και σωστές θερμοκρασίες. - Συσκευασία & επισήμανση ελαιολάδων.
  • Μάθημα 4οΚατηγορίες ελαιολάδου. - Χημικά χαρακτηριστικά ελαιολάδου, βασικές χημικές αναλύσεις, οξύτητα, υπεροξείδια, δείκτες K.