Εκτίμηση δραστηριότητας του δάκου της ελιάς στην περιοχή της Μεσσηνίας

Περίοδος 18 – 24 Ιουνίου, 2024

Προστασία από τον Δάκο της Ελιάς:   Αν και οι υγρασιακές συνθήκες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο λόγω της βιοοικολογίας του εντόμου και της αύξησης του πληθυσμού που ήδη  σημειώνεται  κατά περιοχές, συστήνεται η επιθεώρηση των ελαιοδέντρων για τυχόν ενδείξεις δραστηριότητας του δάκου και παρακολούθηση της πληθυσμιακής του δυναμικής με δακοπαγίδες.

Συνιστούμε σε όλους τους αγρότες να παραμένουν ενημερωμένοι για τις τοπικές κλιματικές συνθήκες και να προσαρμόζουν τις εργασίες τους αναλόγως. Επίσης, η προσεκτική παρακολούθηση για την δραστηριότητα του δάκου της ελιάς είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα όταν η υγρασία βρίσκεται κοντά στο όριο του 60%. Η έγκαιρη ανταπόκριση στις προειδοποιήσεις και η εφαρμογή κατάλληλων φυτοφαρμάκων μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία της σοδειάς σας.